Wspólnicy | Zespół

Angelina Stokłosa – adwokat, doktor nauk prawnych

BIO: Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim; absolwentka Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda; adwokat – członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

W 2013 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej poświęconej pojęciu interesu spółki handlowej przedstawionej i obronionej w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od początku pracy zawodowej związana ze znanymi warszawskimi kancelariami butikowymi. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej największych podmiotów gospodarczych w kraju, w tym zwłaszcza spółek giełdowych, również jako In-House Lawyer. Specjalizuje się w prawie cywilnym i w prawie handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek i prawa rynku kapitałowego.

Autorka i współautorka publikacji naukowych oraz popularnonaukowych z tego zakresu, w tym praktycznego Komentarza do Rozporządzenia MAR (Rozporządzenia PE i Rady UE nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku); członek redakcji Korporacyjnie.pl.

Pracuje w języku polskim, angielskim i niemieckim.

SPECJALIZACJA: prawo cywilne, prawo spółek, spory korporacyjne, prawo rynku kapitałowego

KONTAKT: angelina.stoklosa@sklegal.pl

 

Leszek Kot – adwokat

BIO: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; adwokat – członek Izby Adwokackiej w Warszawie, ekspert i komentator prawa zamówień publicznych.  Posiada licencję zawodową pośrednika nieruchomości.

Przez osiem lat związany był zawodowo z renomowaną warszawską kancelarią butikową „Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A. Kancelaria Prawnicza”. Od  czterech lat prowadzi indywidualną praktykę adwokacką. Posiada doświadczenie jako In-House Lawyer. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i w prawie obrotu nieruchomościami.

Autor licznych artykułów prasowych i ekspertyz dotyczących problematyki prawa zamówień publicznych.

Pracuje w języku polskim, angielskim i hiszpańskim.

SPECJALIZACJA: prawo zamówień publicznych, prawo obrotu nieruchomościami, prawo budowlane

KONTAKT: leszek.kot@sklegal.pl ; leszek_kot@wp.pl

 

 

 

Stałymi współpracownikami Kancelarii są doświadczeni polscy i zagraniczni adwokaci oraz aplikanci adwokaccy.

 

wersja_podstawowa