Zakres usług

Świadczymy usługi w ramach dwóch kluczowych specjalizacji: prawa zamówień publicznych oraz prawa spółek. W tych obszarach posiadamy wysokie kompetencje i bogate doświadczenie.

Usługi komplementarne obejmują w szczególności prawo kontraktów, prawo obrotu  nieruchomościami oraz prawo rynku kapitałowego.

W ramach tak zakreślonych specjalizacji posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu opinii i ekspertyz prawnych a także w prowadzeniu sporów. Ponadto, z sukcesami reprezentujemy Klientów w sprawach o ochronę dóbr osobistych.

Szczegółowe zasady współpracy z każdym Klientem ustalane są indywidualnie, stosownie do potrzeb i oczekiwań Klienta oraz do rodzaju prowadzonej przez niego działalności.

System rozliczeń między Klientem a Kancelarią każdorazowo ustalany jest indywidualnie, z uwzględnieniem oczekiwań Klienta oraz specyfiki prowadzonej przez Kancelarię sprawy.

Zapraszamy do współpracy

Formularz kontaktowy

 

jestem-prawnikiem-pomagam-03